Kriisitietoisuus ja tulevaisuusresilienssi
Sirkka Heinonen ja Saija Toivonen (vier. päätoimittajat)


KUTSU

Tervetuloa keskustelemaan kriisitietoisuudesta ja tulevaisuusresilienssistä ke 9.2.2022 klo 17.00-18.30!

Futura-lehden numeron 4/2021 Kriisitietoisuus ja tulevaisuusresilienssi -numeron teemojen tiimoilta järjestetään julkistamis- ja keskustelutilaisuus ke 9.2. klo 17-18.30 Zoomissa.

Tilaisuuteen osallistuvat päätoimittajat Sirkka Heinonen Saija Toivonen sekä teemanumeron kirjoittajista ainakin Tuula Kekki, Riitta Molarius, Jaana Keränen, Marko Ahvenainen, Jani Voutilainen ja Joonas Aitonurmi. Artikkeleiden lyhyen esittelyn lisäksi luvassa on myös yleistä keskustelua numeron teemoista.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Linkki lähetetään tällä lomakkeella etukäteen ilmoittautuneille:  

Ilmoittautuneet voivat halutessaan tilata numeron itselleen alennushintaan 7,60 euroa + postimaksu osoitteesta tutuseura@gmail.com. Sähköisen irtonumeron voi ostaa suoraan Lehtiluukusta.

Tervetuloa!


Lehden sisällysluettelo

Pääkirjoitus:
Sortumatta souda, vaikk’ ois vastatuulta
Sirkka Heinonen ja Saija Toivonen

Vertaisarvioidut artikkelit:

Suomen asukkaiden resilienssi häiriötilanteissa ja sen vahvistaminen
Tuula Kekki, Jaana Keränen, Sanna Kailaheimo-Lönnqvist, Riitta Molarius & Miia Myllylä

Tulevaisuusresilienssi ja strateginen ennakointi: kriisinkestävyyden harjoittelua bayeslaisella kausaalimallinnuksella
Marko Ahvenainen, Nina Janasik, Tapio Reinekoski & Annukka Lehikoinen

Artikkelit:

Olosuhdeperäinen suunnittelu
Karoliina Laxström, Anu Kylmänen, Johanna Oksanen & Ana Nuutinen

Ennakoiva digitaalisen ympäristön riskienhallinta
Joonas Aitonurmi

Avainhenkilöt oppivassa ja mukautuvassa kaupunkiorganisaatiossa
Jani Voutilainen & Marko Ahvenainen

Katsaukset:

Globaalien riskien hallinta uudella syvenevän kompleksisuuden aikakaudella
Markku Wilenius

VUCA-termin käyttö tulevaisuudentutkimuksen kirjallisuudessa
Sofi Kurki ja Nando Malmelin

Puheenvuorot:

Kriittinen katsaus resilienssiin
Jari Lyytimäki

Yhdessä löytämisen tärkeydestä – mitä improvisaatio voi opettaa meille muutoksesta ja sen sietämisestä
Hazel Salminen

Kirja-arvostelut:

Pandemian jälkijäristyksiä ja mainingeista nousevia mahdollisuuksia
sekä
Onko ihmiskunta äkkijyrkän partaalla?
Sirkka Heinonen

Tilaukset:

Futura-lehti tulee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna.
Vuositilaukset 50,00 eur/vuosi (neljä numeroa). Irtonumerot 13,50 euroa (jäsenille 7,60 e).

Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi (painettu lehti) ja www.lehtiluukku.fi (sähköinen lehti)


KUTSU

Tervetuloa keskustelemaan kriisitietoisuudesta ja tulevaisuusresilienssistä

ke 9.2.2022 klo 17.00-18.30!

Futura-lehden numeron 4/2021 Kriisitietoisuus ja tulevaisuusresilienssi -numeron teemojen tiimoilta järjestetään julkistamis- ja keskustelutilaisuus ke 9.2. klo 17-18.30 Zoomissa.

Tilaisuuteen osallistuvat päätoimittajat Sirkka Heinonen Saija Toivonen sekä teemanumeron kirjoittajista ainakin Tuula Kekki, Riitta Molarius, Jaana Keränen, Jani Voutilainen ja Joonas Aitonurmi. Artikkeleiden lyhyen esittelyn lisäksi luvassa on myös yleistä keskustelua numeron teemoista.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Linkki lähetetään tällä lomakkeella etukäteen ilmoittautuneille:  

Ilmoittautuneet voivat halutessaan tilata numeron itselleen alennushintaan 7,60 euroa + postimaksu osoitteesta tutuseura@gmail.com. Sähköisen lehden tilaamisesta voi tiedustella samasta osoitteesta.

Tervetuloa!

yst. terv.

Hazel Salminen

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry

Futura-lehti

Postios: PL 378, 00101 Helsinki

puh. 040 5028672

tutuseura@gmail.com

www.tutuseura.fi

www.facebook.com/Tutuseura


» » Kirjoittajakutsu: Futura 4/2021 Kriisitietoisuus ja tulevaisuusresilienssi

Futura 4/2021 -numeron teemana on Kriisitietoisuus ja tulevaisuusresilienssi, ja sen vierailevina päätoimittajina toimivat seuran varapuheenjohtaja, emeritaprofessori Sirkka Heinonen (Turun yliopisto)  ja apulaisprofessori Saija Toivonen (Aalto-yliopisto).

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti kriisitietoisuutta ja tulevaisuusresilienssiä eli kykyä selviytyä kriiseistä. Ne ovat ennakoinnissa ja tulevaisuudentutkimuksessa yhä tärkeämmäksi nousevia strategisia osa-alueita ja osaamisen kehittämisen lajeja. Kriisit ovat olleet osa yhteiskuntien elämää niin ennen, nyt kuin tulevaisuudessakin. Nykyisessä alati muuttuvassa VUCA-maailmassamme (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) kriisejä on monenlaisia (taloudellisia, ekologisia, poliittisia, ideologisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia) ja monentasoisia (yksilö, yhdyskunta, yhteiskunta, ihmiskunta) ja niitä voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Kriisejä voi ennakoida, niitä voi pyrkiä ehkäisemään, niiden vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia voi ennakoida ja analysoida, niiden kanssa voi pystyä elämään ja niistä selviytymiseen voi valmistautua. Kriisin käsitettä ja kriisejä voi purkaa tunnistamalla niihin sisältyviä mahdollisuuksia ja positiivisten ratkaisujen siemeniä.

Haemme avoimesti ja eri tieteenaloilta ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen yhteisöä kiinnostavia kriisitietoisuutta ja/tai tulevaisuusresilienssiä käsitteleviä vertaisarvioitavia artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoituksissa tulisi käyttää tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet: https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2011/10/Futuran_ohjeita_kirjoittajille-2.pdf.

Jos kiinnostuit ota yhteyttä: sirkka.heinonen@utu.fi ja saija.toivonen@aalto.fi. Tähän numeroon 4/2021 ehdotettavat tekstit ja abstraktit lähetetään FUTURA-lehden toimituksen portaaliin (työn alla, linkki ilmoitetaan myöhemmin).

Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 15.9.2021 ja muiden tekstien 1.10.2021. Vertaisarvioitavien ja tavallisten artikkelien osalta pyydetään lähettämään ensin maks 250 sanan abstrakti, määräpäivä on 15.6.2021.