» » Kirjoittajakutsu: Futura 4/2021 Kriisitietoisuus ja tulevaisuusresilienssi

Futura 4/2021 -numeron teemana on Kriisitietoisuus ja tulevaisuusresilienssi, ja sen vierailevina päätoimittajina toimivat seuran varapuheenjohtaja, emeritaprofessori Sirkka Heinonen (Turun yliopisto)  ja apulaisprofessori Saija Toivonen (Aalto-yliopisto).

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti kriisitietoisuutta ja tulevaisuusresilienssiä eli kykyä selviytyä kriiseistä. Ne ovat ennakoinnissa ja tulevaisuudentutkimuksessa yhä tärkeämmäksi nousevia strategisia osa-alueita ja osaamisen kehittämisen lajeja. Kriisit ovat olleet osa yhteiskuntien elämää niin ennen, nyt kuin tulevaisuudessakin. Nykyisessä alati muuttuvassa VUCA-maailmassamme (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) kriisejä on monenlaisia (taloudellisia, ekologisia, poliittisia, ideologisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia) ja monentasoisia (yksilö, yhdyskunta, yhteiskunta, ihmiskunta) ja niitä voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Kriisejä voi ennakoida, niitä voi pyrkiä ehkäisemään, niiden vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia voi ennakoida ja analysoida, niiden kanssa voi pystyä elämään ja niistä selviytymiseen voi valmistautua. Kriisin käsitettä ja kriisejä voi purkaa tunnistamalla niihin sisältyviä mahdollisuuksia ja positiivisten ratkaisujen siemeniä.

Haemme avoimesti ja eri tieteenaloilta ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen yhteisöä kiinnostavia kriisitietoisuutta ja/tai tulevaisuusresilienssiä käsitteleviä vertaisarvioitavia artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoituksissa tulisi käyttää tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet: https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2011/10/Futuran_ohjeita_kirjoittajille-2.pdf.

Jos kiinnostuit ota yhteyttä: sirkka.heinonen@utu.fi ja saija.toivonen@aalto.fi. Tähän numeroon 4/2021 ehdotettavat tekstit ja abstraktit lähetetään FUTURA-lehden toimituksen portaaliin (työn alla, linkki ilmoitetaan myöhemmin).

Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 15.9.2021 ja muiden tekstien 1.10.2021. Vertaisarvioitavien ja tavallisten artikkelien osalta pyydetään lähettämään ensin maks 250 sanan abstrakti, määräpäivä on 15.6.2021.