Futura 3/2024 -numeron teemana on Tulevaisuuden sivistys. Sen vierailevina päätoimittajina toimivat Otto Tähkäpää, Päivi Nilivaara ja Maija Viherä. Katso tärkeät päivämäärät sivun lopusta!

Sivistys on aina elänyt ajassa ja etsinyt vastauksia kunkin aikakauden kiperimpiin kysymyksiin. Sivistys on merkittävä yhteiskunnallinen muutosvoima ja sillä on ollut tärkeä rooli esimerkiksi suomalaisen kansakunnan luomisessa ja hyvinvointivaltion rakentamisessa.

Tällä hetkellä elämme maailmassa, joka kamppailee monen murroksen keskellä. Ekologinen kestävyysmurros, tekoälyn nopean kehitys, työn ja osaamisen muutokset sekä demokratian kriisin kaltaiset ilmiöt haastavat pohtimaan sivistyksen tulevaisuuksia ja sen eettisiä ulottuvuuksia. Miten megatrendit muuttavat käsitystämme sivistyksestä? Miltä näyttävät sivistyksen vaihtoehtoiset tulevaisuudet? Millaista sivistystä toivottava tulevaisuus edellyttää? Sopivatko sivistys ja osaaminen samaan tulevaisuusmaisemaan? Entä kuuluuko sivistys kaikille?

Kutsumme mukaan sivistystä eri tieteenaloilta ja metodologisista lähtökohdista tarkastelevia kirjoittajia. Toivomme kirjoitusten avaavan moninaisia näköaloja sivistyksen tulevaisuuksiin. Ne voivat lähestyä sivistystä esimerkiksi ekologisen kriisin ja kestävyysmurroksen, tekoälyn ja digitalisaation tai demokratian ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Olemme kiinnostuneita myös kasvatuksen ja koulutuksen roolista ja mahdollisuuksista tulevaisuuden sivistyksen rakentajina.

Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi:
– sivistyskäsitys ajassa / sivistyskäsityksen murros
– tulevaisuudentutkimus, teoreettiset avaukset
– ekososiaalinen ja/tai planetaarinen sivistys / sivistys ja kestävyysmurros
– Sivistys tekoälyn ajassa
– Sivistys, jatkuva oppiminen ja osaamisen eetos
– Sivistys, demokratia ja kansalaisyhteiskunta
– sivistynyt keskustelu
– vapaan sivistystyön tulevaisuus
– formaali ja informaali oppiminen

Futura on kunnianhimoisesti monitieteisiä ja -näkökulmaisia tulevaisuuskeskusteluja edistävä tiedelehti. Futurassa julkaistaan niin vertaisarvioitavia artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja kuin muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoitusten tulee olla tulevaisuudentutkimukseen ja ennakoinnin maailmaan kytkeytyviä ja siksi kirjoituksissa tulisi käyttää myös tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet.

Tarvittaessa ota yhteyttä: sivistyksentulevaisuus@gmail.com

Tähän numeroon 3/2024 ehdotettavat tekstit ja abstraktit tulee lähettää FUTURA-lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura. Maksimissaan 250 sanan abstraktien määräpäivä on 8.1.2024. Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta syntyvien valmiiden tekstien määräpäivä on 13.5. vertaisarvioiduille teksteille ja 1.8. muille teksteille. Futura 3/2024 ilmestyy painettuna sekä sähköisesti Lehtiluukku.fi-alustalla lokakuussa 2024.