Futura 3/2021 -numeron teemana on Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen etiikka, ja sen vierailevina päätoimittajina toimivat Matti Minkkinen ja Juho Ruotsalainen.

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan monipuolisesti ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Eri alojen tuottama tulevaisuustieto on yhä keskeisempi osa kaikkea päätöksentekoa. Tutkijat, futuristit ja eri alojen asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti tulevaisuudesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja organisaatioiden kehittämiseen. Tulevaisuustiedolla ja -näkemyksillä perustellaan nykyhetken valintoja ja vaikutetaan näin toteutuvaan tulevaisuuteen. Tulevaisuustiedon eettisiä näkökulmia on syytä tarkastella etenkin käynnissä olevina poikkeuksellisina aikoina. Yhteiskunnat muuttuvat yhä nopeammin, keskinäisriippuvuudet tekevät muutoksista yhä kompleksisempia ja laaja-alaisempia, ja ihmisten toiminta uhkaa maapallon ekologista kestävyyttä vuosikymmenten ja vuosisatojen päähän.

Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaista ammattietiikkaa tulevaisuudentutkijan pitäisi noudattaa toimiessaan eri rooleissa? Tulisiko alan eettinen koodisto kirjoittaa auki?
  • Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy ennakointiin eri toimialoilla?
  • Mistä lähtökohdista ennakointitietoa tuotetaan, ja millaisia eettisiä kysymyksiä on ennakointiraporttien taustalla?

Haemme avoimesti ja eri tieteenaloilta ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen etiikkaan liittyviä vertaisarvioituja artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia.

Jos kiinnostuit, lähetä tekstit, kysymykset ja muut tiedustelut osoitteisiin matti.minkkinen@utu.fi ja juho.ruotsalainen@utu.fi.

Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 1.8.2021 ja muiden tekstien 15.8.2021. Huom! Vertaisarvioitujen ja ei-vertaisarviointiin tulevien artikkeleiden kirjoittajilta toivotaan abstraktia jo 15.6.2021 mennessä. Muista teksteistä ei vaadita abstraktia.