Futura 3/2021 -numeron teemana on Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen etiikka, ja sen vierailevina päätoimittajina toimivat Matti Minkkinen ja Juho Ruotsalainen.

Sisällysluettelo

 • Pääkirjoitus / Matti Minkkinen & Juho Ruotsalainen
 • Mistä kiistellään, kun kiistellään teknologiasta? / Santeri Räisänen
 • Etiikka, aivot, mieli ja tulevaisuusdiskurssi / Pertti Saariluoma
 • Miten tehdä globaalisti eettistä ja ontologisesti rehellistä tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia? / Petri Kylliäinen
 • Kuvittelun kuoppaisuus – kuusi kriittistä teesiä  tulevaisuuden kuvittelemisesta ja toimijuudesta tulevaisuudentutkimuksessa / Juho Ruotsalainen ja Matti Minkkinen
 • Tekoälyn tulevaisuuksien eettiset kysymykset sosioteknisissä skenaarioissa / Nina Wessberg & Jaana Leikas
 • Osallistamisen mahdollistaminen kaupungin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä – Esimerkkinä Historian ja tulevaisuuden museon suunnitteluprosessi, Turun kaupunki / Tarja Vuorinen
 • Ennakointijärjestelmän tuplahuiputus / Johannes Koponen
 • Kommentti / Kaino Wennerstrand & Keijo Koskinen
 • Kirja-arvostelu: Yllätyksellisiä tarinoita tulevaisuudesta / Marja-Liisa Viherä
 • Kirja-arvostelu: Tulevaisuuksia on monia / Marja-Liisa Viherä

Seuran pikkujouluja vietetään to 9.12.2021 klo 15.30–17.15 Zoomin välityksellä. Aloitamme Futura 3/2021 Tulevaisuudentutkimuksen etiikka -numeron julkistamis- ja keskustelutilaisuudella, jota isännöivät päätoimittajat Matti Minkkinen ja Juho Ruotsalainen. Mitä eettisyys tulevaisuudentutkimuksessa tarkoittaa ja minkälaisia haasteita siihen pyrkiminen tuo mukanaan? Keskustelijoina teemanumeron kirjoittajista Tarja Vuorinen, Johannes Koponen, Nina Wessberg, Santeri Räisänen ja Maija Viherä.
Tämän jälkeen vuorossa on rento, jouluinen etäglögitilaisuus tulevaisuusteemalla, vapaamuotoista keskustelua ja tutustumista. Turussa olevat voivat vielä jatkaa iltaa paikallistoiminnan ohjelman parissa (ks. paikallistoiminta Turun ryhmä).
Ilmoittaudu etukäteen niin saat Zoom-linkin. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa!

Ilmoittautuneet voivat halutessaan tilata painetun numeron itselleen alennushintaan 7,60 euroa + postimaksu osoitteesta tutuseura@gmail.com. Sähköisen lehden tilaamisesta voi tiedustella samasta osoitteesta.


Kirjoittajahaku

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan monipuolisesti ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Eri alojen tuottama tulevaisuustieto on yhä keskeisempi osa kaikkea päätöksentekoa. Tutkijat, futuristit ja eri alojen asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti tulevaisuudesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja organisaatioiden kehittämiseen. Tulevaisuustiedolla ja -näkemyksillä perustellaan nykyhetken valintoja ja vaikutetaan näin toteutuvaan tulevaisuuteen. Tulevaisuustiedon eettisiä näkökulmia on syytä tarkastella etenkin käynnissä olevina poikkeuksellisina aikoina. Yhteiskunnat muuttuvat yhä nopeammin, keskinäisriippuvuudet tekevät muutoksista yhä kompleksisempia ja laaja-alaisempia, ja ihmisten toiminta uhkaa maapallon ekologista kestävyyttä vuosikymmenten ja vuosisatojen päähän.

Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Millaista ammattietiikkaa tulevaisuudentutkijan pitäisi noudattaa toimiessaan eri rooleissa? Tulisiko alan eettinen koodisto kirjoittaa auki?
 • Millaisia eettisiä kysymyksiä liittyy ennakointiin eri toimialoilla?
 • Mistä lähtökohdista ennakointitietoa tuotetaan, ja millaisia eettisiä kysymyksiä on ennakointiraporttien taustalla?

Haemme avoimesti ja eri tieteenaloilta ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen etiikkaan liittyviä vertaisarvioituja artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia.

Jos kiinnostuit, lähetä tekstit, kysymykset ja muut tiedustelut osoitteisiin matti.minkkinen@utu.fi ja juho.ruotsalainen@utu.fi.

Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 1.8.2021 ja muiden tekstien 15.8.2021. Huom! Vertaisarvioitujen ja ei-vertaisarviointiin tulevien artikkeleiden kirjoittajilta toivotaan abstraktia jo 15.6.2021 mennessä. Muista teksteistä ei vaadita abstraktia.