Kohtuullinen tulevaisuus: Väestö, vauraus ja teknologia

Vierailevina päätoimittajina
Pasi Heikkurinen, Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto
Eeva Houtbeckers, Aalto-yliopisto, Muotoilun laitos
Sanna Ahvenharju, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätietoja ja tekstit: futura3-2020@utu.fi
DL: vertaisarvioidut artikkelit 15.6.2020, muut 1.7.2020

Kirjoittajakutsu

Ihmisten määrä ja vauraus, sekä niihin läheisesti kytkeytyvä teknologia, ovat kehittyneet kohtuuttomasti teollisen vallankumouksen myötä. 1800-luvulta jälkeen globaali väestö on kasvanut lähes 700 prosentilla ja bruttokansantuote noin 350 prosenttia. Arvioiden mukaan suunnilleen puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja ovat näin ollen pitkälti riippuvaisia fossiilisesta infrastruktuurista. Tämä kehitys on kaventanut muiden lajien elinolosuhteita huomattavasti, ja sen voidaan sanoa olevan kestämätöntä.

Sen lisäksi, että niin kutsuttuja luonnon resursseja on käytetty tyydyttämään ensisijaisesti ihmisten laajentuvia haluja ja tarpeita, luotu vauraus on kasautunut epätasaisesti eri ihmisyksilöiden ja kulttuurien välillä. Oxfamin vuonna 2017 julkaiseman raportin mukaan kahdeksan maailman rikkaimman henkilön omaisuus vastaa noin 3,6 miljardin ihmisen vaurautta. Erilaisten teknisten laitteiden ja sovellusten on uskottu ratkaisevan sekä sosiaaliset että ekologiset haasteet, mutta näin ei ole käynyt. Kuudennen massasukupuuttoaallon väitetään olevan käynnissä, ja poliittinen ilmapiiri on osoittanut kärjistymisen merkkejä.

Aikaisempi kohtuustutkimus (engl. ’sufficiency’ ja ’degrowth’) on koonnut yhteen erilaisia näkemyksiä muun muassa hyvinvoinnin ja kulutuksen muutoksista ja kestävästä taloudesta (esim. Futura-lehden numero Näkemyksiä kohtuutaloudesta, 1/2011). Materiaalisen tuotannon ja kulutuksen alasajon vaateen lisäksi se on peräänkuuluttanut kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta ja kasvukeskeisestä ajattelusta luopumista. Osa tutkijoista ja aktivisteistä pitää tarvittavia muutoksia nykyisen järjestelmän puitteissa vaikeina, ellei mahdottomina, ja tästä syystä peräänkuuluttavat uusien, rinnakkaisten järjestelmien luomista. Toiset kohtuusliikkeessä taas kokevat kohtuullisemman tulevaisuuden edistämisen nykyisten rakenteiden puitteissa myös merkittävänä.

Tämän Futura-numeron (3/2020) teemana on kohtuullinen tulevaisuus: väestö, vauraus ja teknologia. Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan kohtuullistamisen mahdollisuuksia tässä ajassa. Millä edellytyksillä kohtuullinen tulevaisuus voidaan olettaa ja tehdä? Kuinka ’kohtuus’ voidaan määritellä? Minkälaisia motiiveja ja arvoja kohtuullisuuteen liittyy? Mitkä rakenteet ja instituutiot tukevat (ja toisaalta korruptoivat) kohtuullista elämää? Miten kohtuus manifestoituu käytännöissä ja arjessa?
Muun muassa näihin kysymyksiin haemme erityyppisiä tekstejä, kuten vertaisarvioituja artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Vertaisarvioitujen artikkeleiden DL on 15.6.2020, muiden osalta 1.7.2020.

Tekstit lähetetään sähköpostitse os.: futura3-2020@utu.fi