Kohtuullinen tulevaisuus: Väestö, vauraus ja teknologia

Vierailevina päätoimittajina
Pasi Heikkurinen, Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto
Eeva Houtbeckers, Aalto-yliopisto, Muotoilun laitos
Sanna Ahvenharju, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

*
Pääkirjoitus:

Kohtuullistamalla toivottuun tulevaisuuteen
Eeva Houtbeckers, Sanna Ahvenharju & Pasi Heikkurinen

Vertaisarvioidut artikkelit:

Kohtuullisuus kulutusvalinnoissa – havaintoja kestävien elämäntapojen kiihdyttämöstä
Michael Lettenmeier, Jari Kolehmainen, Salla Lahtinen, Sonja Nielsen ja Sanna-Liisa Sihto-Nissilä

Ecological Sufficiency in Climate Policy: Towards Policies for Recomposing Consumption
Tina Nyfors, Lassi Linnanen, Ari Nissinen, Jyri Seppälä, Merja Saarinen, Kristiina Regina, Tero Heinonen, Riku Viri and Heikki Liimatainen

Näkökulmia kentältä:

Kuluttajat arvioimassa kulutuksen kohtuullisuutta
Anna-Riitta Lehtinen

Mahdollinen ja kohtuullinen arki
Eeva-Stiina ja Paula Lönnemo

Kohtuullisuus kaupunkilaisen elämäntapana
Leo Stranius

Luonnon tasapainoon kansainvälisellä yhteistyöllä
Tapani Launis

Rahataloudesta toimeen tulemiseen
Kai Vaara

Globaalin feministisen kohtuusliikkeen näkemyksiä koronaviruksesta ja yhteiskunnallisen uusintamisen politiikasta
Feminisms and Degrowth Alliance (FaDa)

Kirja-arvostelu:

Yhteisötaloudet kestävyysongelmien ratkaisijoina ja systeemisen muutoksen tekijöinä
Maria Joutsenvirta

Muu artikkeli:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveysalan tulevaisuusskenaariot
Merja Mäkisalo-Ropponen

Lektio:

Hengästynyt kilpajuoksu hengitystilasta: Kriittis-analyyttinen tulevaisuudentutkimus sekä yksityisyyden imaginaarien ja instituutioiden koevoluutio
Matti Minkkinen

Muistokirjoitukset: Tapio Tamminen

Tapio Tamminen 1954–2020
Maija Viherä ja Hazel Salminen

Syvällinen ajattelija poistui joukostamme
Osmo Kuusi

Tilaukset:

Futura-lehti tulee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna. Vuositilaukset 49,00 eur/vuosi (neljä numeroa). Irtonumerot 13,10 euroa (jäsenille 7,40 e). Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi (painettu lehti) ja www.lehtiluukku.fi (sähköinen lehti)

PL 378, 00100 Helsinki • Eerikinkatu 28, 5. krs, 00180 Helsinki • www.tutuseura.fi
pj Laura Pouru • pääsihteeri Hazel Salminen 040 5028672 toimisto@futurasociety.fi

*

Kirjoittajakutsu

Ihmisten määrä ja vauraus, sekä niihin läheisesti kytkeytyvä teknologia, ovat kehittyneet kohtuuttomasti teollisen vallankumouksen myötä. 1800-luvulta jälkeen globaali väestö on kasvanut lähes 700 prosentilla ja bruttokansantuote noin 350 prosenttia. Arvioiden mukaan suunnilleen puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja ovat näin ollen pitkälti riippuvaisia fossiilisesta infrastruktuurista. Tämä kehitys on kaventanut muiden lajien elinolosuhteita huomattavasti, ja sen voidaan sanoa olevan kestämätöntä.

Sen lisäksi, että niin kutsuttuja luonnon resursseja on käytetty tyydyttämään ensisijaisesti ihmisten laajentuvia haluja ja tarpeita, luotu vauraus on kasautunut epätasaisesti eri ihmisyksilöiden ja kulttuurien välillä. Oxfamin vuonna 2017 julkaiseman raportin mukaan kahdeksan maailman rikkaimman henkilön omaisuus vastaa noin 3,6 miljardin ihmisen vaurautta. Erilaisten teknisten laitteiden ja sovellusten on uskottu ratkaisevan sekä sosiaaliset että ekologiset haasteet, mutta näin ei ole käynyt. Kuudennen massasukupuuttoaallon väitetään olevan käynnissä, ja poliittinen ilmapiiri on osoittanut kärjistymisen merkkejä.

Aikaisempi kohtuustutkimus (engl. ’sufficiency’ ja ’degrowth’) on koonnut yhteen erilaisia näkemyksiä muun muassa hyvinvoinnin ja kulutuksen muutoksista ja kestävästä taloudesta (esim. Futura-lehden numero Näkemyksiä kohtuutaloudesta, 1/2011). Materiaalisen tuotannon ja kulutuksen alasajon vaateen lisäksi se on peräänkuuluttanut kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta ja kasvukeskeisestä ajattelusta luopumista. Osa tutkijoista ja aktivisteistä pitää tarvittavia muutoksia nykyisen järjestelmän puitteissa vaikeina, ellei mahdottomina, ja tästä syystä peräänkuuluttavat uusien, rinnakkaisten järjestelmien luomista. Toiset kohtuusliikkeessä taas kokevat kohtuullisemman tulevaisuuden edistämisen nykyisten rakenteiden puitteissa myös merkittävänä.

Tämän Futura-numeron (3/2020) teemana on kohtuullinen tulevaisuus: väestö, vauraus ja teknologia. Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan kohtuullistamisen mahdollisuuksia tässä ajassa. Millä edellytyksillä kohtuullinen tulevaisuus voidaan olettaa ja tehdä? Kuinka ’kohtuus’ voidaan määritellä? Minkälaisia motiiveja ja arvoja kohtuullisuuteen liittyy? Mitkä rakenteet ja instituutiot tukevat (ja toisaalta korruptoivat) kohtuullista elämää? Miten kohtuus manifestoituu käytännöissä ja arjessa?
Muun muassa näihin kysymyksiin haemme erityyppisiä tekstejä, kuten vertaisarvioituja artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Vertaisarvioitujen artikkeleiden DL on 15.6.2020, muiden osalta 1.7.2020.

Tekstit lähetetään sähköpostitse os.: futura3-2020@utu.fi