Futura 3/2018

FUTURA 3-2018 ERIKOISNUMERO                        

KUTSU KIRJOITTAJILLE

 

1.2.2018 juhlittiin Tulevaisuuden VerkostoAkatemian (TVA) kahta toiminnan vuosikymmentä ja seminaarin jälkeen on tulossa FUTURAn erikoisnumero:

Tulevaisuuksien tutkimus ja opetus Suomessa tänään ja huomenna

Tavoitteena on tuoda esille Suomen tulevaisuuden tutkimuksen akateemista opetusta 2.2.1998 perustetun yliopistojen verkoston TVA:n puitteissa. Lyhyen historian katsauksen jälkeen näkökulma siirretään tästä päivästä tulevaisuuksiin ja erityisesti seuraaviin teema-alueisiin:

  • Tulevaisuuden tutkimusalueiden kehittyminen
  • Tutkimusmetodologian kehittäminen ja tulevaisuus
  • Opetuksen teknologiset ajurit
  • Osaaminen digitaalisissa tulevaisuuksissa
  • Tulevaisuusajattelu kansainvälisessä opetuksessa
  • Urbaani Suomi – maaseutujen Suomi

Vertaisarvioitujen kutsuttujen kirjoitusten ohella on mahdollista tarjota uusia näkökulmia tulevaisuuksien tutkimuksen opetuksen ja oppimisen saroilta. Tervetulleita ovat myös artikkelit, jotka kattavat näkemyksiä ja pohdintaa tavanomaista pidemmällä aikajaksolla vaikkapa vuoteen 2038, jolloin TVA on toiminut 40 vuotta tai vielä siitä edelleen eli 50 vuotta 2048.

Pohdittavat kysymykset voivat kattaa oppimiseen liittyviä yleisiä teemoja kuten seuraavat: muutoksien ja pysyvyyksien tarkastelu; millaisia tavoitteita tulevaisuudessa tarvittavan digitaalisen maailman oppiminen ja osaaminen vaatii opetukselta; mitä haasteita tulevaisuuden työelämä seuraavina vuosikymmeninä asettaa oppimiselle. Teknologioiden kannalta teemat voivat käsitellä: kuluneiden vuosikymmenten teknologian hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa, ja siinä tehtyjä edistysaskeleita 1990 – luvulta tähän päivään; tulevaisuuksien oppimisympäristöissä hyödynnettäviä innovatiivisia teknologisia ratkaisuja; ja kenties ennakoida tulevaisuuden disruptiivisia innovaatioita?

Kirjoitukset voivat käsitellä myös oppimisen ja tulevaisuuksien opetuksen sekä ajattelun filosofisia kysymyksiä, teoriaa tai metodologiaa, tai jonkin tietyn koulutuksen/oppimisen aihealueen tai sektorin pitkän aikavälin näkymiä ja haasteita. Samoin katsaukset ja esseet pitkän aikavälin kehityskuvioista ja osaamisen tarpeista Suomen kannalta ovat tervetulleita.

Artikkeliehdotukset (abstraktit) tulee lähettää 28.02.2018 mennessä FUTURA 3-2018 vieraileville päätoimittajille:

Matti Vartiainen                  Matti.Vartiainen@aalto.fi

Leena-Maija Laurén                  Leena-Maija.Lauren@utu.fi