Futura-lehden 1/2024 -numeron teema on Monipaikkaisuuden moninaisuus.

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan monipaikkaisuutta avoimesti, rohkeasti ja visionäärisesti tulevaisuuteen vaikuttavana ilmiönä. Vierailevina päätoimittajina toimivat Laura Pouru-Mikkola, Hazel Salminen ja Marja-Liisa Viherä.

Ihminen eli liikkuvaa, vaeltamiseen perustuvaa elämää kunnes maanviljelyn keksimisen myötä asettui paikoilleen. Sen jälkeen yhteiskunnat alkoivat rakentua yksipaikkaisuuden ympärille. Monet ovat kuitenkin eläneet liikkuvaa ja monipaikkaista elämää olosuhteiden pakosta, esim. työn tai perhesuhteiden takia. Monien alkuperäiskansojen elämäntapa on perustunut lähtökohtaisesti monipaikkaisuuteen. Suomessa mökkeily on perinteisesti ollut vahva monipaikkaisuuden ajuri. Viime vuosina keskusteluun on noussut ns. citymaalainen elämäntapa, joka yhdistää maalla ja kaupungissa asumista. Koronapandemian myötä koettiin merkittävä työelämän monipaikkaistuminen, kun huomattiin, että suurinta osaa tietotyöstä voi tehdä paikkariippumattomasti. Digiajan vaeltajat, “diginomadit” tekevät töitä paikkariippumattomasti ja vaihtavat asuinpaikkaa mielensä mukaan. 

Tulevaisuudentutkimuksen yksi tehtävä on kartoittaa tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä ja muutosvoimia. Tässä teemanumerossa kysymme minkälainen tulevaisuuden muutosvoima monipaikkaisuus voi olla? Vuosisatoja yhteiskuntamme lähtöoletuksena on ollut yksipaikkainen elämä, mutta mitä tapahtuu, kun tämä perusoletus murtuu ja monimuotoistuu. Mitä kaikkea monipaikkaisuus voi olla? Millaiset signaalit, trendit ja ajurit vahvistavat ja heikentävät monipaikkaisuutta ilmiönä? Millaisia uhkia, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ilmiöön liittyy? Millaisia pitkän tähtäimen vaikutuksia monipaikkaistumisella on esim. yksilöihin, kulttuuriin, yhteiskuntaan, ympäristöön, talouteen ja työelämään?

Futura on kunnianhimoisesti monitieteisiä ja -näkökulmaisia tulevaisuuskeskusteluja edistävä tiedelehti. Futurassa julkaistaan niin vertaisarvioitavia artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja kuin muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoitusten tulee olla tulevaisuudentutkimukseen ja ennakoinnin maailmaan kytkeytyviä ja siksi kirjoituksissa tulisi käyttää myös tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet: https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2021/11/ohjeet-kirjoittajille-Futura2021.pdf.

Tarvittaessa ota yhteyttä: laura.pouru-mikkola@utu.fi

Tähän numeroon 1/2024 ehdotettavat tekstit ja abstraktit tulee lähettää FUTURA-lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura. Alustavien abstraktien (max. 250 sanaa) määräpäivä on 6.8.2023. Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta syntyvien valmiiden tekstien määräpäivä on 1.11.2023 vertaisarvioiduille teksteille ja 15.11.2023 muille teksteille.