Pk-yritysten tulevaisuuskestävyys

Sisällysluettelo:

Pääkirjoitus
Sanna Ketonen-Oksi & Marja-Liisa Viherä: Kohti eurooppalaista, tulevaisuuskestävää pienyrityskulttuuria

Haastattelu
Sanna Ketonen-Oksi: Reijo Karhinen: Uuden oppimisesta kiinnostuneet työntekijät ovat tulevaisuuden timantteja

Refereeartikkeli
Mika Pantzar: ”Toivossa on hyvä elää”– Tulevaisuususko hyvän kansanterveyden ja toimivan kansantalouden edellytyksenä

Artikkelit
Jari Kaivo-oja: Ennakoiva liiketoimintaosaaminen ja sen kehittäminen yhteiskunnan eri tasoisissa toiminnoissa
Mikael Seppälä: Innovaatioportfoliojohtaminen systeemiajattelun sovelluskohteena
Sanna Ketonen-Oksi: Katse tulevaisuuteen: Strateginen ennakointi yritysten kilpailukyvyn edellytyksenä

Katsaukset
Tarja Meristö: Tulevaisuuden tutkimus yrityksissä – miten tähän on tultu? 
Soile Ollila & Heli Karjalainen: Yritysennakoinnin suuntalinjoista ja kehitystarpeista – havaintoja Business Finlandin näkökulmasta
Päivi Myllykangas: Ennakointiyhteistyö ja innovaatio-osaaminen maakunnan hyvinvoinnin vahvistajina
Minna Kajaste: Ennakoinnin hyödyntämisessä on lähdettävä yrityksen omista lähtökohdista
Pauli Komonen & Sofi Kurki: VTT:n yritysasiakkaille suunnatun ennakointitarjoaman kehittäminen
Sanna Ketonen-Oksi & Liisa Kirves: Käytännön näkökulmia strategiseen ennakointiin. Haastattelututkimus strategisen ennakoinnin roolista, menetelmistä ja tuloksista suomalaisissa pk-yrityksissä.
Hanna Heiskanen: Esimerkki pienen asiantuntijaorganisaation tulevaisuuden ennakoinnista
Satu Mäkelä: Tulevaisuustyötä kuntoutusalan palvelutuottajalla

Lektio
Marileena Mäkelä: Suomalaisen metsäteollisuuden ympäristöraportoinnin menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Kirja-arvostelut
Piritta Fors: Teos, joka haastaa lukijaa pohtimaan sosiaalista vastuuta ja ihmisoikeuskysymyksiä, ei pelkästään ekologisia teemoja (Terhi Koipijärvi ja Sari Kuvaja: Yritysvastuu 2.0)
Sanna Ketonen-Oksi: Radikaali uudistuminen (Nando Malmelin: Radikaali uudistuminen. Miten johtaa murroksessa)

*
Tilaukset:

Futura-lehti tulee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna. Vuositilaukset 50,00 eur/vuosi (neljä numeroa). Irtonumerot 13,50 euroa (jäsenille 7,60 e).
Tilaukset: tutuseura@gmail.com (painettu lehti) ja www.lehtiluukku.fi (sähköinen lehti)

PL 378, 00100 Helsinki • Eerikinkatu 28, 5. krs, 00180 Helsinki • www.tutuseura.fi
pj Laura Pouru • pääsihteeri Hazel Salminen 040 5028672 toimisto@futurasociety.fi