Futura-lehden 1/2025 -numeron teema on Nuoret, nuorisotutkimus ja tulevaisuus. Aika parantaa nuoruudesta muttei ole samantekevää miten.

Kutsumme kirjoittajia tarkastelemaan nuorten ja nuorisotutkimuksen tulevaisuutta avoimesti, rohkeasti ja visionäärisesti tulevaisuuteen vaikuttavana ilmiönä. Vierailevina päätoimittajina toimivat Hannu Linturi ja Marja-Liisa Viherä.

Tulevaisuudentutkimuksen yksi tehtävä on kartoittaa tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä ja muutosvoimia. Tässä teemanumerossa kysymme, minkälaisia tulevaisuuden toisaalta muuttuvia sekä muuttavia ja toisaalta uusiutuvia muutosvoimia nuoruus ja siihen kytkeytyvät instituutiot voivat parhaimmillaan ja pahimmillaan olla. Nuorisotutkimus on tulevaisuudentutkimuksen tavoin monitieteinen kohdespesifi tutkimuksen laji ja se muodostaa myös yhteisön, jolla on tutkimisen ohella eetos tarkastella omaa tutkimuskohdettaan kehittävästi. Molempien tiedonalojen vahvuuksiin kuuluu kyky kommunikoida tieteen- ja toimialajakojen yli ja hahmottaa ratkaisumalleja moniin aikamme viheliäisiin kipukohtiin. Nuorisotutkijat ovat juuri raportoineet, miten nuorisotyöntekijät (yhteisöpedagogit) ovat olleet mukana ratkomassa koulun ongelmia.  

Lehden julkaisemisen aikoihin tulee kuluneeksi 10 vuotta Anita Rubinin kuolemasta. Anita teki väitöksensä nuorten tulevaisuuskuvista. Hänelle tärkeitä aihepiirejä olivat oppiminen ja koulut, tieteen ja taiteen vuoropuhelu, ja ekologisesti kestävä tulevaisuus, jota hän tarkasteli tavalla, josta nykyään käytettäisiin termejä planetaarinen ja transformatiivinen. Teemanumerossa erityisen toivottuja ovat tekstit, jotka käsittelevät tai sivuavat näitä teemoja. Julkaisija omistaa tämän Futura-lehden Anitan muistolle.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura järjestää 6.–7.9. nuorisoteemaisen “Uusia maailmoja, tulevia tekijöitä” -kesäseminaarin Mikkelissä. Tapahtuma on Futura-lehden tavoin Anita Rubinin muistoseminaari ja sen ohjelma-antia on mahdollista jatkaa Futuran artikkeleiksi. Jos aiheet ja aikataulut sopivat, niin otamme mielellämme vastaan myös ehdotuksia seminaarin aiheiksi.

Futura on kunnianhimoisesti monitieteisiä ja -näkökulmaisia tulevaisuuskeskusteluja edistävä tiedelehti. Futurassa julkaistaan niin vertaisarvioitavia artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja kuin muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoitusten tulee olla tulevaisuudentutkimukseen ja ennakoinnin maailmaan kytkeytyviä ja siksi kirjoituksissa tulisi käyttää myös tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet: https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2021/11/ohjeet-kirjoittajille-Futura2021.pdf. HUOM! Ohjeista on tulossa päivitetty versio piakkoin, päivitys koskee vain viittausohjeita.

Tarvittaessa ota yhteyttä: hannu.linturi@metodix.fi

Tähän numeroon 1/2025 ehdotettavat abstraktit tulee lähettää sähköpostilla hannu.linturi@metodix.fi ja valmiit tekstit tulee lähettää FUTURA-lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura. Alustavien abstraktien (max. 250 sanaa) määräpäivä on 18.8.2024. Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta syntyvien valmiiden tekstien määräpäivä on 1.11.2024 vertaisarvioiduille teksteille ja 15.11.2024 muille teksteille.