KIRJOITTAJAKUTSU

Futuran 2/2024-numeron teemana on Transformatiivinen tulevaisuustyö. Sen vierailevina päätoimittajina toimivat Sanna Ketonen-Oksi, Minna Halonen ja Matti Minkkinen.

Tulevaisuudentutkimus on alan alkuvaiheista lähtien pyrkinyt saamaan aikaan toivottavia muutoksia ja vaikuttamaan yksilöihin, organisaatioihin, ja yhteiskuntiin. Tässä Futurassa tavoitteemme on käydä keskustelua transformatiivisen tulevaisuustyön teorioista, metodeista, käytännön esimerkeistä ja arvioinnista jne. Erityisen kiinnostuneita olemme muutosprosessien ja niiden edellytysten tai esteiden syvällisestä ymmärtämisestä sekä niiden vaikutuksista.

Kutsumme mukaan transformatiivista tulevaisuustyötä eri tieteenaloilta ja eri näkökulmista tarkastelevia kirjoittajia. Näkökulmana voi siis yhtä hyvin olla vaikkapa oppimista, liike-elämää tai yhteiskunnallista muutosta edistävä tulevaisuustyö kuin esimerkiksi teemaan liittyvä käsitteellinen pohdinta tai mahdollisten tulevaisuuden kehityssuuntien tarkastelu. Kirjoitukset voivat käsitellä myös (uusia) menetelmiä, joskin toivomme pääpainon olevan siinä, miten ne edistävät transformatiivisuutta.

Mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi:

  • kriittisen ja transformatiivisen tulevaisuudentutkimuksen ominaispiirteet ja/tai kehitys
  • tulevaisuudentutkimuksen ja/tai ennakoinnin rooli transformatiivisen muutoksen edistäjänä
  • transformatiivisen toimijuuden ilmenemisen tavat (milloin, miten)
  • uudet ja nousevat teknologiat transformatiivisen tulevaisuustyön mahdollistajana
  • transformatiivisen tulevaisuustyön käytännön soveltaminen eri aloilla
  • tulevaisuustyön vaikutusten ja toimijuuden muutoksen arviointi

Futura on kunnianhimoisesti monitieteisiä ja -näkökulmaisia tulevaisuuskeskusteluja edistävä tiedelehti. Futurassa julkaistaan niin vertaisarvioitavia artikkeleita, artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja kuin muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoitusten tulee olla vahvasti tulevaisuudentutkimukseen ja ennakoinnin maailmaan kytkeytyviä ja siksi kirjoituksissa tulisi käyttää tulevaisuudentutkimuksen lähteitä. Kirjoitusohjeet: https://www.tutuseura.fi/wp-content/uploads/2011/10/Futuran_ohjeita_kirjoittajille-2.pdf.

Tarvittaessa ota yhteyttä: sanna.ketonen-oksi@laurea.fi.

Tähän numeroon 2/2024 ehdotettavat tekstit ja abstraktit tulee lähettää FUTURA-lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura. Maksimissaan 250 sanan abstraktien määräpäivä on 08.06.2023. Hyväksyttyjen abstraktien pohjalta syntyvien valmiiden tekstien määräpäivä on 15.01.2024 vertaisarvioiduille teksteille ja 28.02.2024 muille teksteille.