Kirjoittajakutsu: Futura 1/2023 Liikkumisen tulevaisuudet (ilmestyy maaliskuussa)


Futura-lehden 1/2023 numeron teemana on liikkumisen tulevaisuudet. Liikkumista käsitellään sekä fyysisen aktiivisuuden että kestävien kulkutapojen näkökulmasta. Viime vuosikymmenet ovat vieneet automatisoituneet ja digitalisoituneet yhteiskunnat kohti tilannetta, jossa ihmiset istuvat yhä enemmän työssään, koulussaan, vapaa-aikanaan ja liikkuessaan paikasta toiseen, useimmiten autolla ajaen tai kyydissä istuen. Elämäntapojen passivoituminen on kytköksissä monenlaisiin kysymyksiin kansanterveydestä, terveydenhuollon kustannuksista, urheilumenestyksestä, maanpuolustuskyvystä aina kulkutavan valintaan ja liikenteen päästöihin.

Tässä teemanumerossa kysymme, onko Homo sapiens’ista tulossa Homo sedens – istuva ihminen? Kirjoitukset voivat käsitellä esimerkiksi aktiivisten kulkutapojen, muun fyysisen aktiivisuuden ja harrastusmuotojen trendejä sekä niiden tulevaisuudennäkymiä. Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia on hahmotettavissa? Minkälaiset tekijät, heikot signaalit tai villit kortit voivat tuoda epäjatkuvuutta trendeihin? Millaisia ovat näiden vaihtoehtoiset skenaariot ja tulevaisuuskuvat? Mitä mahdollisuuksia on rakentaa toivottavia tulevaisuuksia liikunnallisille, terveille elämäntavoille?

Futura on luonteeltaan keskusteleva tiedelehti. Haemme yllä kuvattuja teemoja avoimesti käsitteleviä vertaisarvioitavia artikkeleita, vertaisarvioimattomia artikkeleita, katsauksia, kirja-arvosteluja, puheenvuoroja ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirjoitusten toivotaan sisältävän ainakin joitain tulevaisuudentutkimuksen lähteitä.

Tähän numeroon 1/2023 ehdotettavat tekstit lähetetään Futura-lehden toimituksen portaaliin: https://journal.fi/futura.
Vertaisarvioitavien artikkeleiden määräpäivä on 12.12.2022 ja muiden tekstien 16.1.2023.
Kirjoitusohjeet.

Lisätietoja teemanumeron vierailevilta päätoimittajilta:
Petri Tapio: petri.tapio@utu.fi professori, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Ira Ahokas: ira.ahokas@utu.fi tutkimuspäällikkö, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Anu Tuominen: anu.tuominen@vtt.fi johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Sami Kokko: sami.p.kokko@jyu.fi apulaisprofessori, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän
yliopisto