Futura 1/2017

Utopiat ja dystopiat
Markus Vinnari (päätoimittaja)

Pääkirjoitus:
Markus Vinnari

Artikkelit:

Utopiat ja niiden vastakuvat
Mikko Lahtinen 

Utopiat yhteiskunnallisen mielikuvituksen metodologiana
Keijo Lakkala

Katsaukset:

FinnChoice – ultramoderni utopia
Ossi Ojutkangas 

Näkökulmia organisaatioiden tulevaisuudentutkimukseen
Päivi Hamarus

Puheenvuorot:

Keskustelunavaus: Utopia on yhteiskunnallisten vaihtoehtojen etsimisen menetelmä
Teppo Eskelinen, Keijo Lakkala, Aleksi Lohtaja, Olli-Pekka Moisio ja Miikka Pyykkönen

Kirja-arvio:

Energistä utopiaa?
Jaakko Sorri

Muut artikkelit:

Media ja ekosysteemit – valta ubiikissa mediayhteiskunnassa
Juho Ruotsalainen ja Sirkka Heinonen

In memoriam:
Hilkka Pietilä 1931-2016 

 

Tilaukset:

Futura-lehti tulee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna.
Vuositilaukset 46,00 eur/vuosi (neljä numeroa). Irtonumerot 12,10 euroa (jäsenille 6,90 e). Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi

*

Call for Papers: Futura 1/2017 Utopiat ja dystopiat

Erikoisnumeron vierailevana päätoimittajana toimii Markus Vinnari.

Futura on Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n julkaisema lehti, jossa on käytössä referee-menettely. Lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa ja sen tilaajia ovat Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenet, tieteelliset yhteisöt, julkaisuyhteisöt, yritykset ja yksityiset ihmiset.

Utopia-kirjallisuus viettää juuri nyt juhlavuottaan, kun alan klassikon eli Thomas Moren Utopian julkaisusta tulee kuluneeksi 500 vuotta. Utopia-kirjallisuudella on ollut tärkeä rooli keskustelun herättäjänä länsimaisessa kulttuurissa alkaen aina Platonin Valtiosta ja jatkuen eri muodoissaan aina näihin päiviin asti. Utopian roolista tieteellisenä menetelmänä on käyty intensiivistä keskustelua jo vuosikymmenten ajan. Joidenkin näkemysten mukaan utopiat tarjoavat toimivan menetelmän yhteiskunnan tulevaisuuden vaihtoehtojen luotaamiseen, kun taas toisten näkemysten mukaan utopiat ovat ”vain” tieteiskirjallisuuden yksi muoto. Utopioiden ja dystopioiden merkitystä länsimaisen ajattelun muotoutumisessa ei voi kuitenkaan kiistää.

Tämän erikoisnumeron on tarkoitus koota yhteen eri tieteenalojen näkemyksiä utopioista. Kontribuutioita toivotaan erityisesti sosiologian, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen, historian sekä filosofian alalta. Kirjoitukset voivat olla niin uusia ajatuksia herättäviä utopioita/dystopioita kuin myös katsauksia aikaisempiin utopioihin tai dystopioihin. Myös kirja-arvioita utopioista/dystopioista tai niitä käsittelevistä oppikirjoista toivotaan mukaan. Futuran erikoisnumeroon toivotaan artikkeleita, keskustelupuheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehti on keskusteleva tiedelehti, joten persoonalliset näkemykset ovat tervetulleita. Artikkelit voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Kirja-arvostelut ja keskustelupuheenvuorot tulee olla suomenkielisiä.

Artikkelikäsikirjoitukset ja kirja-arviot lähetetään 30.8.2016 mennessä osoitteeseen markus.vinnari@uta.fi. Samasta osoitteesta saa tarvittaessa lisätietoja.

Lisätietoja Futurasta sekä kirjoittajaohjeet ym.