Tilaisuudet

Tulevaisuuden tutkimuksen seura järjestää vuosittain seminaareja sekä muita tilaisuuksia. Perinteiseksi ovat muodostuneet vuosittain järjestettävät kesäseminaarit sekä vuonna 2015 toista kertaa järjestetty Pentti Malaska -seminaari, ja tällä hetkellä tauolla olevat Tulevaisuusfoorumi-tilaisuudet. Top Ten Futures -seminaari järjestetään noin joka toinen vuosi ja sen tarkoituksena on kriittiseen asiantuntijatietoon perustuen kiteyttää tulevaan kehitykseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä. Seuran paikallistoimintaryhmät järjestävät myös omia tilaisuuksia paikkakuntakohtaisesti. Tilaisuuksista ilmoitetaan verkkosivujen lisäksi mm. Futurinfo-jäsenkirjeissä sekä Futura-lehdissä.