Ajankohtaista

>> Tervetuloa Seuran kevätkokoukseen 19.4.2018 klo 18! Kokouksen jälkeen prof. Markku Wilenius alustuksen ”Pentti Pentin jälkeen – Malaskan ajattelun vipuvoimasta”. Lisäksi tilaisuudessa julkistetaan seuran uusin kirja, Pentti Malaskan elämäkerran englanninnos! Lisätietoa kokouksesta ja kirjasta.

>> Acta Futura Fennica -sarjan osassa 5B, jossa julkaistaan A-painoksesta pois jääneitä tekstejä sähköisesti, on nyt ilmestynyt uusi teksti: Matti VapaavuorenMuutoksen monitorointi ja merkityksen antaminen havaituille muutoksille”! (Kirja A- ja B-osien sisällysluettelo löytyy tästä)

>> Futurinfo 1/2018 -jäsenkirje on ilmestynyt!

>> Olemme iloksemme saaneet luvan Yrjö Seppälän tyttäreltä Ulla Tapaniselta ja Gaudeamukselta julkaista Seppälän klassikkokirjan ”84 000 tulevaisuutta” uudelleen digitaalisessa muodossa, osana Tulevaisuussarjaa. Kirjan voit ladata itsellesi tästä

Posted in Etusivu - Nosto | Leave a comment

Tulevaisuuden tutkimuksen seura

Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on hyvä elää.

Seuran toiminnan tarkoituksena on

– myötävaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseen pitkällä aikavälillä
– edistää ja levittää tulevaisuudentutkimusta ja sen hyväksikäyttöä maassamme sekä siihen perustuvaa keskustelua samalla kehittäen sen vaatimia aineellisia, organisatorisia ja henkisiä edellytyksiä.

* * *

Posted in Etusivu | Leave a comment