Ajankohtaista

>> Seuran vuoden 2018 Tulevaisuuspalkinto on myönnetty eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle sen edelläkävijyydestä tulevaisuusnäkökulman tuomisessa valtiolliseen päätöksentekoon sekä sen pitkäjänteisestä, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävästä tulevaisuustyöstä. Palkinnolla halutaan myös juhlistaa valiokunnan 25-vuotisjuhlavuotta. Lämpimät onnittelut!

>> Jäsenkirje Futurinfo 4/2018 on ilmestynyt!

>> Pikkujoulut vietetään 11.12.2018 tutu-tietovisana! Tule mukaan! Lisätietoja.

>> Seuran syyskokous järjestetään 29.11.2018 Helsingissä, ja kokouksen jälkeen alustaa tulevaisuusvaliokunnan vpj Merja Mäkisalo-Ropponen. Lisätietoja.

Posted in Etusivu - Nosto | Leave a comment

Tulevaisuuden tutkimuksen seura

Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on hyvä elää.

Seuran toiminnan tarkoituksena on

– myötävaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehittämiseen pitkällä aikavälillä
– edistää ja levittää tulevaisuudentutkimusta ja sen hyväksikäyttöä maassamme sekä siihen perustuvaa keskustelua samalla kehittäen sen vaatimia aineellisia, organisatorisia ja henkisiä edellytyksiä.

* * *

Posted in Etusivu | Leave a comment